top of page

Lauwersland. Verguld hart van het wad.  Voor dit boek heb ik de portretfotografie mogen verzorgen. Het boek gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het landschap en blikt, aan de hand van de thema's visserij, natuur, landbouw, cultuur en toerisme niet alleen terug op het verleden, maar kijkt ook naar de toekomst. 

Uitgave 2011

bottom of page